Mötes protokoll

Årsmötesprotokoll 29.11.2015

Årsmötesprotokoll 27.11.2016

Årsmötesprotokoll 19.11.2017

 

Historik

I november 1980 är stiftelseurkunden för FC Kuffen daterad och undertecknad av Per Thomasfolk, Hans Rönnqvist och Anders Knip. Det var en naturlig fortsättning på fotbollsverksamheten som tidigare skett inom Kvevlax UF. Också ekonomiska aspekter talade för en separat förening. Och kanske framförallt betonades en aktivare juniorverksamhet.

Under de tio första åren hade föreningen en stark juniorverksamhet, speciellt i slutet av 80-talet då man hade ca. 160 juniorer. Kuffen hörde då till de aktivaste föreningarna inom Vasa Bolldistrikt beträffande juniorverksamheten. Under denna tid hade Kuffen mycket stora framgångar i Juniorcupen och blev flera år bästa förening. Representationslaget höll för det mesta till i div. 6 under 80-talet. Målsättning var alltid att avancera i seriesystemet, något man skulle få vänta på ända till slutet av 90-talet.

Under 1990-talet har föreningen fortsättningsvis haft en stark juniorverksamhet, speciellt på senare år då intresset för MiniKuffen varit mycket stort. Detta har lett till att man fått fram många nya juniorlag i de yngsta klasserna och på samma gång lagt en bra grund med tanke på framtiden. Denna positiva utveckling ser ut att fortsätta även på 2000-talet. Under 1999 spelade ca. 140 juniorer i Kuffen.

Representationslagets "klättrande" i seriesystemet började på allvar först 1997 då man steg till div. 5. Av bara farten fortsatte framgångarna och två år senare avancerade laget för första gången till div. 3. Denna utvecklig hade knappast många vågat tro på 1994 då föreningen t.o.m var utan representationslag. Flickfotbollen kom starkare in i bilden i mitten av 90-talet. Kuffen hade då flera flicklag och även ett damlag. Under 1999 hade föreningen för första gången ett andra herrlag (II-laget).

Alla som varit med och jobbat inom FC Kuffen kan vara nöjda med vad som åstadkommits under dessa 20 år. Nu kan man bara hoppas att de senaste årens positiva trender fortfarande håller i sej även in på 2000-talet.