Föräldrarnas roll

I Kuffen har föräldrarna en stor roll. Det är ni som gör era barns hobby möjlig! Det behövs frivilliga som kan ställa upp som tränare, lagledare och kassör. Även om man inte har någon av dessa roller. Så är ni föräldrar den viktigaste personen runt era barn när det gäller såväl den personliga utvecklingen som den fotbollsmässiga. Stöd, uppmuntran och engagemang betyder därmed oerhört mycket.

Föräldrar har ett ansvar för sitt uppträdande kring fotbollen, förutom vikten av att vara en god förebild representerar föräldern också föreningen.

Föräldrarna skall delta på möten där ledare informerar om lagets aktiviteter och talkon.

För att verksamheten omkring barnet ska fungera så bra som möjligt är stöd och uppmuntran av största betydelse. Nedan följer några punkter som beskriver hur föräldern kan ge sitt stöd på bästa sätt.

Träning

 • Föräldrarna anmäler sitt barn till träningar och matcher i god tid.
 • Föräldrarna ska se till att deras barn kommer i tid till träning och match, samt att deras barn har rätt utrustning med sig.
 • Föräldrarna förväntas stötta sitt barn i träningen på ett balanserat sätt, utan att pressa barnet till något han/hon inte vill
 • Föräldrarna bör uppmuntra sitt barn till träning och ha en långsiktig målsättning med denna

Match

 • Föräldrarna skall låta föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning
 • Föräldrarna skall uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn i laget, både vid med- och motgång
 • Domarens beslut ska inte kritiseras, föräldrarna ska se domaren som en vägledare
 • Föräldrarna ska vara goda förebilder för spelarna och alltid agera på ett sportsligt sätt gentemot båda lagen i en match
 • Föräldrarna skall ha fokus på utveckling och inte på resultat

Utveckling

 • Föräldrarna ska ta del av ledarens och föreningens information
 • Fotbollsverksamheten i Kuffen ska vara rolig, för både föräldrar och barn
 • Under de tidiga åren prioriterar föreningen utbildningen och inte resultatet!

Detta innebär att det för din spelare är viktigt att göra en bra prestation och att vara en bra lagkamrat, prestera sitt bästa, fokusera på fotboll vid träning och match samt att verka för Fair Play