Avgifter

FC Kuffen strävar efter att ha så låga säsongsavgifter som möjligt. Detta för att alla barn och ungdomar som vill ska ha möjlighet att komma med i gemenskapen och idrotta i vår verksamhet.

För att hålla ner kostnaderna, bygger vår verksamhet på talkoanda och föräldrarnas aktiva medverkan, samt att vi förespråkar måttlighet gällande anskaffningar.

Föräldrarna har möjlighet att påverka angående ramarna för följande säsong, på lagets föräldramöten, t.ex. antal avgiftsbelagda planturer och deltagande i cuper.

För familjer med utmanande ekonomi

- Kan vi erbjuda avbetalning på föreningens avgifter

- Finns även möjlighet att få ett behovsprövat stöd från vår Kuffen fond.

Ta kontakt med Kuffens kassör om du vill diskutera dessa alternativ.

Föreningens avgifter och talkon

För att täcka kostnaderna för verksamheten använder vi, främst bidrag från stiftelser och sponsorer, men även av avgifter och talkon.

Avgifterna används till:

Täcker lagets kostnader för fasta träningsturer på konstgräs inomhus och utomhus under vintern och våren.

Spelarlicens och försäkring (för spelare i 5-mot-5 lag)

Lagets anmälningsavgifter till serie och turnering

Domaravgifter vid hemmamatcher

Verksamhetssystemet Jopox

Tränarnas utbildningar

Medlemskap i Wasa Fotbollsakademi

Föreningens talkon

Kuffen ordnar pappersförsäljing 2 gånger per år, vår- och höstförsäljning

Kioskförsäljning på lagets hemmamatcher. Lagledningen är befriad från detta talko.

Lagets avgifter och talkon

Varje lag har ett eget konto där man samlar pengar till exempel för: extra konstgrästider, kostnader för cuper utöver det som täcks av föreningen, lagaktiviteter, resor och extra kläd- eller utrustningsanskaffningar.

Medel kan samlas genom:

  • Sponsorbidrag
  • Talkon
  • Försäljning av produkter
  • Avgifter

Budgeten och sättet man samlar in pengar på bestäms gemensamt på föräldramöten.

Personliga utgifter

Var och en står själv för den personliga utrustningen.

Äldre spelare i 8-mot-8 och 11-mot-11 lag köper själv spelarlicens och försäkring